Anunţ Public

S.C. EURODIVAL S.R.L. și  PRIMĂRIA COM. SLĂTIOARA anunţă  public  intenția  de  elaborare  P.U.Z. - STUDIU  OPORTUNITATE  pentru  investiția  „IAZ  PISCICOL  CU  EXTRACȚIE  DE  BALAST”, situată  în  Com.  Slătioara, T 17/ 12, P 3/ 1, 4/ 1, 5/ 1  6/ 1, Jud. Olt. 

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul Primăriei Slătioara în perioada 05 - 20.09.2022, între  orele 08.00 - 12.00.