Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC ADELA SRL, titular al proiectului „DEMOLARE CONSTRUCŢII C2, C4, C6, C10, CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E, SCHIMBARE DESTINAŢIE C5 DIN ANEXĂ (BARACĂ PARTER) ÎN ŞOPRON ŞI C7 DIN BARACĂ PARTER ÎN SEDIU BIROURI, EXTINDERE ŞI REAMENAJARE CONSTRUCŢII EXISTENTE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „DEMOLARE CONSTRUCŢII C2, C4, C6, C10, CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E, SCHIMBARE DESTINAŢIE C5 DIN ANEXĂ (BARACĂ PARTER) ÎN ŞOPRON ŞI C7 DIN BARACĂ PARTER ÎN SEDIU BIROURI, EXTINDERE ŞI REAMENAJARE CONSTRUCŢII EXISTENTE”, propus a fi amplasat în Slatina, str. Recea, nr. 1A-3-5A, judeţul Olt. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Olt.