Boieri de Altădată

Foto Isvoranii, o familie de dregători, oameni politici şi zurbagii

Isvoranii, o familie de dregători, oameni politici şi zurbagii

Veche familie boierească olteană, Isvoranii s-au remarcat de-a lungul ultimilor cinci secole atât ca oameni politici marcanţi, ca deţinători ai unor moşii întinse atât în Olt cât şi în alte regiuni ale ţării, dar s-au remarcat şi graţie numeroaselor aventuri sentimentale, ce i-au înscris în galeria marilor crai ai vremii.

Foto Doctorul Şerban Milcoveanu, ultimul martor în „dosarul” boierilor milcoveni

Doctorul Şerban Milcoveanu, ultimul martor în „dosarul” boierilor milcoveni

Desprinsă din celebrul neam Ştirbei, familia Milcoveanu a luat naştere spre sfârşitul secolului XVI şi a dat judeţului Olt şi ţării numeroşi oameni de seamă, care au excelat în diverse domenii. Unul dintre membrii fruntaşi ai familiei a fost Şerban Milcoveanu, medic şi istoric din pasiune.

Foto Familia olteană Buzescu, un neam mai vechi decât prima unire a principatelor

Familia olteană Buzescu, un neam mai vechi decât prima unire a principatelor

În galeria celor mai faimoase şi puternice familii de boieri din judeţul Olt, familia Buzescu ocupă un loc de frunte. Strejeşti, Călui şi Iancu Jianu, toate aceste comune păstrează şi astăzi, la sute de ani distanţă de perioada de glorie a acestui neam de seamă, numeroase mărturii ale existenţei acestor figuri legendare.

Foto Constantin Brâncoveanu, neobosit ctitor de biserici, artă şi cultură

Constantin Brâncoveanu, neobosit ctitor de biserici, artă şi cultură

Mare boier şi domn al Ţării Româneşti timp de peste douăzeci de ani, Constantin Brâncoveanu rămâne un mare creştin, unul dintre cei mai mari ctitori de biserici şi mănăstiri din sudul ţării, întemeietor al primului stil arhitectural românesc şi promotor al artei. Totul a început la Brâncoveni, în judeţul Olt, unde acesta se năştea la mijlocul secolului XVII.

Foto Iancu Jianu, boierul-haiduc de la Caracal

Iancu Jianu, boierul-haiduc de la Caracal

Figură legendară, Iancu Jianu rămâne şi astăzi, la 170 de ani de la trecerea în nefiinţă, cel mai cunoscut haiduc al românilor şi unul dintre cei mai aprigi luptători ai secolului XIX. Puţini ştiu însă că el provenea dintr-o familie de boieri care deţinea terenuri întinse în judeţul Romanaţi şi în Caracal.

Foto Gigurtu: neamul de tătari creştinat pe meleaguri oltene

Gigurtu: neamul de tătari creştinat pe meleaguri oltene

Stabilită în România în urmă cu patru secole, familia de boieri Gigurtu a dat judeţului şi ţării o suită de oameni politici şi militari de renume. Membri ai acestei familii au luptat alături de Tudor Vladimirescu, au participat la revoluţia de la 1848, la războiul de independenţă şi au ajuns chiar şi în Guvernul României.

Foto Delenii, o familie îndrăgostită de peste patru secole de Slatina

Delenii, o familie îndrăgostită de peste patru secole de Slatina

Boierimea a reprezentat timp de câteva secole clasa socială dominantă în principatele româneşti, prelungindu-şi existenţa în elitele româneşti din secolele XIX şi începutul secolului XX. Una dintre cele mai vechi familii boiereşti din Slatina este familia Deleanu, cea care a dat numeroşi reprezentanţi de seamă în viaţa politică din judeţul Olt.

Nu mai sunt