Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ADELA SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DEMOLARE CONSTRUCŢII C2, C4, C6, C10, CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, CU REGIM DE ÎNALŢIME MAX P+1E, SCHIMBARE DESTINAŢIE C5 DIN ANEXĂ (BARACĂ PARTER) ÎN ŞOPRON ŞI C7 DIN BARACĂ PARTER ÎN SEDIU BIROURI, EXTINDERE ŞI REAMENAJARE CONSTRUCŢII EXISTENTE”, propus a fi amplasat în Slatina, str. Recea, nr. 1A-3-5A, judeţul Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt, şi la sediul SC ADELA SRL, din Slatina, str. Prelungirea Piteşti, nr. 20, judeţul Olt, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.