Convocator

CONVOCATOR

din data de 22.04.2024

Subsemnatul Garnita Ion, domiciliat comuna Găneasa, sat Izvoru, jud. Olt, posesor al CI serie OT nr. 421212 eliberata de SPCLEP Piatra Olt la data de 15.06.2009, in calitate de membru al Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii PIATRA OLT, cu sediul in localitatea Piatra Olt, sat Criva, str. Argesanu, nr 8, jud. Olt, avand in vedere prevederile art 28. din Norma metodologica de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr 138/ 2004, actualizata, 

CONVOACA ADUNAREA GENERALA

A membrilor OUAI PIATRA OLT

la data de 27.05.2024, ora 12.00, la adresa: Oras Piatra-Olt, str. Florilor, nr. 2, jud. Olt - sala de sedinte a Primariei Piatra Olt, avand umatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea Presedintelui şi a membrilor Consiliului de administratie;

2. Alegerea Presedintelui, a membrilor Consiliului de administratie;

3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori;

4. Alegerea membrilor Comisiei de conciliere;

5. Schimbarea sediului social al OUAI Piatra Olt;

6. Aprobarea Actului constitutiv al OUAI Piatra Olt - forma actualizata, corespunzator cu modificarile de la punctele 1-5 din prezentul convocator;

7. Aprobarea Statutului - forma actualizata;

8. Imputernicirea reprezentantului OUAI Piatra Olt in vederea semnarii in forma autentica a actului constitutiv - forma actualizata, respectiv statutului - forma actualizata, respectiv de a inregistra modificarile de la punctele 1-5 din prezentul convocator la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

9. Diverse.

Prezentul convocator se afiseaza la Primaria Piatra Olt, la Monitorul Oficial si se publica intr-un cotidian local. 


DATA: 22.04.2024

GARNITA ION 

  • Foto Convocator