Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector  cadastral nr. 7, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 08.04.2024

Data de sfârșit a afișării: 06.06.2024

Adresa locului afișării publice: Str. Dumitru Popovici nr.139, sat Șerbănești, comuna Șerbănești, județul Olt

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Secției de Poliție Șerbănești și a Căminului Cultural Șerbănești.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șerbănești, str. Dumitru Popovici nr.139, sat Șerbănești, comuna Șerbănești, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. 

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Șerbănești, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/


PRIMAR,

BREOI Mugurel-Leontin