Anunţ Public

S.C.  ECOMINERAL GRUP S.R.L. și  PRIMĂRIA COM. SLĂTIOARA anunţă  public  intenția  de  elaborare  P.U.Z. - STUDIU  OPORTUNITATE  pentru  investiția 

IAZ  PISCICOL  CU  EXTRACȚIE  DE  BALAST ”, situată  în  Com.  Slătioara ,

T 17/10 , P 34/1 și P 35/1 , Jud. Olt .

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul Primăriei Slătioara în perioada 05 - 20.07.2022 , între  orele 08,00 - 12,00 .