4,57 %, rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Olt în luna august

Potrivit datelor AJOFM Olt rata şomajului, în luna august, la nivelul judeţului Olt, este de 4,57%. Sunt peste 7.000 de persoane care ăşi caută de lucru prin intermediul insituţiei, iar dintre aceştia doar aproximativ 800 primesc ajutor de şomaj.

Potrivit AJOFM Olt, la sfârşitul lunii august, erau înregistrați  7.326  șomeri (din care 3.268   femei), rata șomajului fiind de 4,57% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,59 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,02  pp.

Din totalul de 7.326 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 768  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.558  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.879  șomeri provin din mediul rural și  1.447  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă  astfel:

Grupa de vârstă            

< 25 ani              914

între 25-29         680

între 30-39         832

între 40-49         1633

între 50-55         1703

peste 55 ani      1564

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,39 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (23,23 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (20,84 %), iar 16,04 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,01 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,49 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1876 persoane foarte greu ocupabile,  3457 greu ocupabile, 1597 mediu ocupabile, iar 396 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele Agenției Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt.