Creşele şi grădiniţele, din Olt, verificate de ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a verificat, în cadrul unei campanii dispuse la nivel naţional, creşele şi grădiniţele. S-au dispus remedieri în aproape toate locaţiile verificate şi, de asemenea, au fost aplicate două avertismente.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în perioada 25-29 martie, Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile ,,Învăţământ preşcolar”.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 10 controale, în urma cărora au fost dispuse 9 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și au fost aplicate 2 avertismente pentru nerespectarea prevederilor HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

Cele mai frecvente deficienţe constatate:

-          Netransmiterea în termenul legal a elementelor contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii a salariaţilor în cauză;

-          Completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor cu date eronate;

-          Nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;

-          Nerepartizarea programului de lucru pentru salariaţii cu timp parţial;

-          Regulament intern incomplet.