Brutăriile, din Olt, verificate de inspectorii ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a verificat, în perioada 9-12 aprilie, societăţile ce se ocupă cu fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase. O firmă a fost amendată cu 2.000 de lei pentru negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară.

 

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 19 controale, în urma cărora au fost constatate 27 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și a fost aplicată o amendă în valoare de 2.000 lei pentru negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă:

- negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;

- nerepartizarea timpului de muncă pentru salariaţii cu timp parţial;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;

- neacordarea sporului pentru pentru munca desfăşurată în zilele de sâmbătă şi duminică;

-neînmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă;

 În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 17 controale, în urma cărora au fost constatate 24 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 16 avertismente.

 Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:

- instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

- nemarcarea/nesemnalizarea locurilor cu riscuri mari de accidentare;

- neevaluarea riscurilor specifice.