Reţeaua de apă şi canal din Corabia, reabilitată de CAO cu fonduri europene

Contractul de lucrări „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia”, din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, a fost semnat, luni, de Compania de Apă Olt (CAO).

Potrivit unui comunicat remis de CAO, În orașul Corabia, se vor realiza lucrări de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă existente pentru a asigura racordarea întregii populații la serviciile de alimentare cu apă.

Investiții în sistemul de alimentare cu apă:

-    Reabilitarea frontului de captare existent (Vârtopu)- 8 puțuri
realizate prin reforare;
-    Reabilitare conducta de aducțiune front de captare Vârtopu - Gospodaria de apă Corabia-1,65 km;
-    Reabilitare stație de tratare;
-    Reabilitare stație de pompare apă potabilă aflată în Gospodaria de apă
Corabia;
-    Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei, aflat în
Gospodaria de apă Corabia.

Tudor Vladimirescu :
-    Execuție foraje noi – 2 buc;
-    Conductă de aducțiune-0.015 km
-    Construire statie de pompare apă potabilă;
-    Construire stație tratare apă potabilă;
-    Rețea de distribuție apă -7,94 km;
-    Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1 buc.

Vârtopu:
-    Execuție foraje noi – 2 buc;
-    Conductă de aducțiune - 0.022 km
-    Construire stație de pompare apă potabilă;
-    Construire stație tratare apă potabilă;
-    Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1buc;
-    Rețea de distribuție apă L=9,25 km.

Investiții în sistemul de canalizare:
-    Extindere rețele de canalizare L=31,15 km;
-    Reabilitare rețele de canalizare existente  L = 15,51 km;
-    Construire stații de pompare apă uzată -19 buc;
-    Conducte de refulare noi – 3,35 km;
-    Construire stație noua de epurare pe amplasamentul stației de epurare
Existente.

Contractul ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia” a fost atribuit, în urma unei licitații publice deschise, asocierii S.C. TOP DECON SRL și S.C. SCADT SA, lider de asociere fiind S.C. TOP DECON SRL.
Valoarea contractului este de 53.046.350,88 lei fără TVA, din  care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local.
Durata contractului de execuție este de 39 luni, la care se adaugă 36 de luni – perioada de notificare a defectelor.

„Chiar dacă orașul Corabia a pierdut, acum nouă ani, startul investițiilor în modernizarea și extinderea sistemului de apă și canalizare, acum vom schimba în totalitate infrastructura veche de apă și canalizare și vom introduce rețele noi pe toate străzile. Vom crește standardele de viață ale locuitorilor, vom îmbunătăți calitatea apei furnizate, contribuind totodată, la dezvoltarea orașului Corabia. Investim azi pentru orașul Corabia de mâine”, a declarat Cătălin Ușurelu, director general Compania de Apă Olt.

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.