Peste 5.000 de persoane angajate prin intermediul AJOFM Olt în anul 2022

Potrivit datelor furnizate de AJOFM Olt, în anul 2022, şi-au găsit un loc de muncă, cu sprijinul instituţiei, 5.083 de persoane. Cei mai mulţi au vârsta peste 45 de ani, iar ca nivel de studiu au liceul.

Ca urmare a serviciilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, in anul 2022 au fost încadrate în muncă 5.083  persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 decembrie 2022, 2.478 au peste 45 de ani, 860 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 669 au între 25 și 35 de ani, iar 1076  sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, 2.217 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 2.866 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe au studii liceale (1866), urmate de cele cu studii gimnaziale (1.086), profesionale (1.073), 277  fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt in anul 2022, 1.932 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, in anul 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 19.265  persoane”, transmite AJOFM Olt.