Pensia minimă garantată a crescut la 1.125 de lei. Majorările prevăzute în acest an

Casa Judeţeană de Pensii Olt anunţă majorările aplicate cu data de 1 ianuarie 2023. Astfel, punctul de pensie a crescut de la 1.586 de lei, cât era în 2022, la 1.785 de lei – cu 12,5% mai mult, iar valoarea indemnizației sociale pentru pensionari a crescut și ea, cu 125 de lei (de la 1.000 la 1.125 de lei).

Anul 2023 vine cu mai mulți bani pentru pensionarii din România. De la 1 ianuarie au intrat în vigoare măsurile luate de guvern pentru această grupă socială. Casa de Pensii Olt anunţă măsurile aplicate de la 1 ianuarie.

1. Începand cu data de 1 ianuarie 2023, castigul salarial mediu brut utilizat la funclamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.

2. Începand cu data de 1 ianuarie 2023, conform prevederilor art.18 din Legea n r.369/2022, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

a)           in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 6.789 Iei;

b)          in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului: 3.395 lei.

3. În anul 2023, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizatiei sociale pentru pensionari, aprobata prin Legea nr. 1O6/2009, cu modiÎicarile si completarile ulterioare, este de Î.125 Iei.

4. În anul 2023, valoarea punctului de pensie este de 1.785 lei, conform art.86 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Potrivit art.77 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie. În anul 2023, indemnizatia de insotitor este de 1.428 lei.

6. În anul 2023, indicele de corectie prevazut la art.170 Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentine la 1,41.