ITM Olt anunţă controale la societăţile de exploatare forestieră

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt anunţă ample acţiuni de control în rândul societăţilor care au domeniu de activitate exploatarea forestieră. Verificările se vor desfăşura timp de o lună, în perioada 15 februarie-15 martie.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va desfășura Acțiunea de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă a modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Obiectivele acţiunii sunt:

-Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă, de către angajatorii care efectuează activităţi  de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;

- Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;

- Eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.

În cadrul pregătirii acţiunii au fost identificate societățile comerciale din județul Olt care au în obiectul de activitate exploatări forestiere, transportul tehnologic al lemnului.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va efectua controalele în două etape, când activitatea de exploatare se desfășoară la cote maxime și când activitatea de exploatare se desfășoară în condiții speciale (tăieri de rărituri, tăieri de igienă, tăieri cu restricții pentru protejarea semințișului, exploaterea doborâturilor de vânt):

-           etapa I de control în perioada 15.02.2023 - 15.03.2023;

-           etapa II de control în perioada 02.10.2023 - 31.10.2023.

„În perioada 16.03.2023 – 31.03.2023 se va verifica modul în care au fost realizate măsurile dispuse cu ocazia controalelor efectuate în prima etapă, iar în perioada 01.11.2023 - 29.11.2023 se va verifica modul în care au fost realizate măsurile dispuse cu ocazia controalelor efectuate în a doua etapă.

Rezultatele obținute vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor din domeniul exploatărilor forestiere, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii acestor categorii de lucrători”, precizează inspectorul şef al ITM Olt, Cristian Ungureanu.