Începe proiectul privind restaurarea Muzeului Romanaţiului din Caracal, lucrare finanţată cu fonduri europene

Conferinţa de lansare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, echiparea şi dotarea Muzeului Romanaţiului, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local” a avut loc, joi, la Caracal.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunataţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,

Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Valoarea totala a proiectului  este de 5.929.625,23 lei, iar data limită de finalizare a lucrărilor este 31 decembrie 2021.

Casa „Iancu Dobruneanu”, care adăpostește astăzi Muzeul Romanațiului a fost proprietatea senatorului Iancu Dobruneanu, fiul lui Nicolae Dobruneanu și al Zincăi Dobruneanu, născută Jianu, nepot al boierului-haiduc Iancu Jianu.

Casa a fost ridicată între anii 1895-1896, pe locul fostelor case ale lui Grigore și Ștefan Jianu. Prin căsătoria  Ecaterinei Dobruneanu( fiica lui Iancu Dobruneanu), cu senatorul Mișu Chintescu, casa a ajuns în posesia familiei Chintescu.

Până în prezent casa nu a suferit transformări mari, numai fântâna arteziană din fața casei în formă de floare de crin a fost distrusă.

După naționalizare a adăpostit mai multe instituții. Din 1989 a fost repartizată Muzeului Orășenesc Caracal, iar din 1990 au început lucrările de amenajare ale muzeului în această clădire, care și-a redobândit denumirea de Muzeul Romanațiului.