Competențe profesionale europene pentru cadrele didactice ale Liceului Tehnologic ,,Petre S Aurelian”

La nivelul Liceul Tehnologic ,,Petre S. Aurelian” Slatina se implementează Proiectul finanțat de Comisia Europeană, Erasmus+, Mobility Staff, Spune ,,DA” școlii, nr ref. 2020-1-RO01-KA101-079479 care are ca scop îmbunătățirea accesului tuturor elevilor la un proces instructiv-educativ de calitate prin dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.

Până în prezent s-au organizat 2 mobilități: Creativity in teaching and training for a better students' motivation, Assen, Olanda, 3-7 iulie 2022, 4 cadre didactice și Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving, Piraeus, Grecia, 24-28/7/2022, 4 cadre didactice, urmând a avea loc alte două activități de formare: Stop! Qualitative classroom management and innovative strategies to fight against early school leaving, New HOrizons, Portugalia, 17-21 august, 5 cadre didactice și Boost your creativity and prevent early school leaving: steps for integration and intercultural education- New HOrizons Malta, 05.09.2022 - 09.09.2022, 5 cadre didactice.

În perioada 24 – 28 iulie, 4 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Petre S. Aurelian” Slatina (dir. Adj. Dumitra Mirela, Dir adj. Urdeș Jenica, prof. Diaconescu Florina, prof Petru Damiela) au participat, alături de alte cadre didactice din Italia și Polonia, la cursul de formare în domeniul educației incluzive ,,INCLUSIVE EDUCATION: TACKLING WITH CLASSROOM DIVERSITY AND EARLY SCHOOL LEAVING, organizat de AIDEC S.A., în orașul Pireu, Grecia, care abordează problema includerii elevilor cu caracteristici și nevoi diverse în clasă, și anume a elevilor cu dificultăți de învățare și nevoi speciale de învățare, a elevilor talentați și a celor care au tendința de a abandona școala timpuriu.
Printre temele abordate la curs: diversitatea în sălile de clasă, educație incluzivă și favorabilă incluziunii; evaluarea pentru învățare, evaluarea învățării; proiectarea și programarea curriculumului pentru a sprijini toți elevii; planuri individuale de educație; predare și învățare eficientă: sprijinirea tuturor elevilor; monitorizarea, înregistrarea și raportarea învățării elevilor; colaborarea cu familiile, comunitatea școlară și profesioniștii aliați; utilizarea cunoștințelor în propria școală

Activitățile au urmărit înțelegerea diversității în sala de clasă și identificarea elevilor cu dificultăți de învățare, identificarea nevoilor individuale de învățare ale elevilor și a metodelor adecvate de evaluare, proiectarea programelor de învățământ și a lecțiilor pentru a sprijini toți elevii, întocmirea planurilor individuale de educație, stăpânirea diferitelor tehnici de predare și învățare, care să răspundă diferitelor nevoi individuale, colaborarea cu comunitatea educațională și cu părinții pentru a sprijini toți elevii- elaborarea de planuri de prevenire a părăsirii timpurii a școlii. Organizatorii au aplicat tehnici de învățare activă, cum ar fi: studii de caz, activități în grupuri mici și activități experiențiale, iar fiecare participant a primit materialul de învățare si materiale suport în limba engleză.

,,Clasele sunt la fel de diverse ca și societatea, ele includ toate tipurile de elevi, cu personalități diferite, cu abilități diferite și care provin din diverse medii socioeconomice . Provocarea școlii secolului 21 este de a oferi oportunități de învățare de înaltă calitate tuturor elevilor, astfel încât aceștia să-și poată atinge întregul potențial", a declarat dir. adj. Dumitra Mirela, participant la cursul de formare.

Pe parcursul perioadei de formare (30 de ore) fiecare participant a împărtășit din experiențele integrării copiilor cu nevoi speciale în școlile de masă, dificultățile privind prevenirea părăsirii timpurii a școlii, accentuând nevoia de acceptare, echitate și incluziune în educație.

"Ca urmare a participării la acest curs de formare vom încerca să implementăm o parte din ideile studiate în școala noastră astfel încât să obținem rezultate palpabile cu elevii noștri. Suntem încrezători în ceea ce privește eforturile noastre de a aduce o schimbare benefică în viața școlară", spune dir. adj.Urdeș Jenica, participant la cursul de formare.