Autorizaţia de mediu, obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice care capturează animale din fauna sălbatică

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Olt atrage atenţia că autorizația de mediu este obligatorie pentru desfășurarea de către persoanele fizice și juridice a activităţilor de recoltare, capturare, achiziţie sau comercializare a speciilor de floră și fauna sălbatice.

Autorizaţia de mediu, obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice care capturează animale din  fauna sălbatică

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Olt atrage atenţia că autorizația de mediu este obligatorie pentru desfășurarea de către persoanele fizice și juridice a activităţilor de recoltare, capturare, achiziţie sau comercializare a speciilor de floră și fauna sălbatice

Activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatice, terestre şi acvatice, în stare vie sau semiprelucrată, sau a unor părţi sau produse ale acestora, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, pe teritoriul naţional sau la export, se pot organiza şi desfăşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului MMDD nr. 410 /2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele fizice care recoltează plante, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale vertebrate sau nevertebrate sau capturează animale din flora şi fauna sălbatice, în scopul comercializării acestora către populaţie pe teritoriul naţional, în stare vie sau semiprelucrată, solicită emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de la autoritățile publice competente pentru protecția mediului, de pe raza administrativ-teritorială unde se desfăşoară activitatea de recoltare.

Persoanele juridice care organizează activităţi de recoltare/capturare şi/sau de achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, solicită emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de la autorităţile competente pentru protecția mediului, de pe raza administrativ-teritorială unde se desfăşoară activitatea de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare.

Autorizaţia dă dreptul titularului să organizeze activităţi de recoltare/capturare şi/sau de achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional, în stare vie sau semiprelucrată, cu respectarea şi a celorlalte dispoziţii legale care reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale.

Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de vânătoare, gestionarii fondurilor de vânătoare solicită emiterea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, care se obţine de la autorităţile competente pentru protecția mediului, de pe raza administrativ-teritorială unde sunt localizate fondurile de vânătoare, în limita cotelor de recoltă aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul cinegetic pentru sezonul de vânătoare.

Autorităţile competente pentru protecția mediului, respectiv, agențiile județene pentru protecția mediului și Administrația Biosferei Delta Dunării, emit autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pentru cantităţile solicitate de persoanele fizice şi juridice interesate, având în vedere starea resurselor care se recoltează, potenţialul biologic de regenerare a acestora şi riscul supraexploatării lor.

În autorizaţia pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare vor fi precizate condiţii şi restricţii obligatorii de respectat de către cei care recoltează, capturează şi/sau achiziţionează plante şi animale sălbatice, în conformitate cu normativele tehnice care reglementează recoltarea acestor resurse şi cu dispoziţiile legale referitoare la protecţia habitatelor naturale şi a diversităţii biologice.

Nu se emit autorizaţii pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare persoanelor juridice care nu au organizate şi declarate punctele de achiziţie din teritoriu.

Nu se emit autorizaţii pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare persoanelor juridice care nu au autorizate centrele de prelucrare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Pe baza studiilor de evaluare a resurselor sau în cazuri motivate pe baze ştiinţifice, însoţite de recomandările comisiei de specialitate a Academiei Române, autorităţile competente pentru protecția mediului pot institui restricţii sau interdicţii temporare sau permanente de exploatare a unor specii reglementate prin prezenta procedură, în anumite zone şi pentru anumite perioade, în scopul menţinerii echilibrului ecologic. În aceste situaţii autorizaţiile pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare sunt emise cu respectarea acestor restricţii sau interdicţii.

Documentele necesare pentru reglementarea activităților desfășurate de persoanele fizice și juridice pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, sunt stabilite în Ordinul MMDD nr. 410 / 2008, cu modificările și completările ulterioare, menționat mai sus.

"Nesolicitarea și neobținerea de către persoanele fizice și juridice, a autorizațiilor pentru desfășurarea activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice,conform prevederilor art. 96, alin (2), pct. 1 din OUG nr.195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare", transmite APM.