6,51%, rata şomajului în Olt

Rata şomajului la nivelul judeţului Olt a crescut comparativ cu luna precedentă, ajungând la 6,51%. Din totalul şomerilor, doar 10% primesc indemnizaţie de şomaj. Ponderea cea mai mare a persoanelor care nu au un loc de muncă se înregistrează la cei cu vârsta de 40-49 de ani.

 

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, la sfârşitul lunii ianuarie, erau înregistrați  8.430  șomeri (din care 3.910   femei), rata șomajului fiind de 6,51 % .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,33 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere de 0,18  pp.

Din totalul de 8.430 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.074 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.356  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.967  șomeri provin din mediul rural și  1.463  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

 Total    8.430

< 25 ani            1.261

între 25-29        905

între 30-39        964

între 40-49        1.969

între 50-55        1.698

peste 55 ani      1.633

 Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (39,18 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (25,24 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (16,32 %), iar 16,13 % au absolvit invatamantul profesional. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,20 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,92 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2029 persoane foarte greu ocupabile,  4018 greu ocupabile, 1850 mediu ocupabile, iar 533 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.