6,12% - rata şomajului în Olt

Rata şomajului este în creştere în judeţul Olt. Potrivit datelor AJOFM Olt, sunt aproape 8.000 de persoane aflate în evidenţele insituţiei, rata şomajului ajungând astfel la 6,12%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,70 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere  cu 0,42  pp.

Din totalul de 7.920 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 870  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.050  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.484  șomeri provin din mediul rural și  1.436  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Total     7.920

< 25 ani              1.253

între 25-29         913

între 30-39         1.296

între 40-49         1.627

între 50-55         1.354

peste 55 ani      1.477

Șomerii cu nivel de instruire profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,41 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (24,98 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (19,44 %), iar 15,01 % au absolvit invatamantul gimnazial . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,28 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,87 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1859 persoane foarte greu ocupabile,  3609 greu ocupabile, 1823 mediu ocupabile, iar 629 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.