26 iulie, termenul limită până la care absolvenţii care nu au promovat Bacalaureatul se pot înregistra la AJOFM Olt

Absolvenţii de liceu, care nu au promovat Bacalaureatul, au termen până pe 26 iulie să se înregistreze, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt. Cei care nu se înregistrează în termenul prevăzut, nu vor beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca la AJOFM Olt, sunt urmatoarele :

-             actul de identitate;

–            diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

–            Curriculum Vitae.

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgăneşti Olt.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt inregistrati la AJOFM Olt si nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(525.50 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 263 lei.