Ultima zi pentru depunerea cererilor pentru tichetele sociale de Paşte, acordate de Primăria Slatina

Marţi, 28 februarie, este ultima zi în care slătinenii mai pot depune cereri pentru obţinerea tichetelor sociale de Paşte, acordate deja de şapte ani de Primăria Slatina. 


Beneficiarii aceste măsuri de sprijin financiar sunt persoanele cu handicap grav sau accentuat şi pensionarii - fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei pe lună.

Pentru a beneficia de aceste tichete sociale, slătinenii trebuie să depună o cerere scrisă, însoţită de fotocopiile următoarelor documente: 

  • Pentru pensionari:

-       documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;

-       act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal

-       act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;

 • Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:

-       documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat;

-       act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal;

-       act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Primăria acordă aceste tichete sociale de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (100 lei/ sărbătoare/ beneficiar) vor fi  primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, sunt amenajate nouă puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează:

a) Primăria municipiului Slatina - 2 puncte de primire:

- sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;

- Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;

b) Direcția  de Asistență Socială Slatina - 3 puncte de primire:

- sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;

- Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.

- Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;

c) Direcția Administrare Patrimoniu - 1 punct de primire - str. Unirii, nr. 2B;

d) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

e) Compania de Apă Olt – 1 punct de primire:

- Casieria din str. Artileriei, nr. 2;

f) Loctrans – 1 punct de primire:

- Casieria din b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale este disponibilă gratuit la cele nouă puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina - www.primariaslatina.ro și transmisă prin mijloace electronice cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro. 

Cererile care vor fi depune sau trimise electronic mai târziu de 28 februarie nu vor mai fi luate în calcul.