Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci organizează concurs pentru posturile de asistent medical şi infirmier

Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci organizează concurs pentru ocuparea a unui post de asistent medical şi unul de infirmier debutant. Angajările sunt pe perioadă nedeterminată, dosarele fiind selectate în perioada 16-29 mai. 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții contractuale de execuție:

– 1 post de asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL, specialitatea balneofiziokinetoterapie la Compartimentul Ergoterapie, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu norma de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,

– 1 post de infirmier, treaptă profesională debutant, nivel studii M/G, la Sectia II Psihiatrie, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu norma de lucru de 8 ore/zi, organizat în ture.

Concursul se va desfăşura astfel: 

- selectarea dosarelor de înscriere – în data de 16.05.2023 - 29.05.2023 ;

- susținerea probei scrise – în data de 12.05.2023 ora 1000 de către candidații declarați „admis” la etapa de selectare a dosarelor. Înainte de începerea probei se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii  pe baza buletinului de identitate, a cărţii de identitate sau a cărţii de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate;

- susținerea interviului – în în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise  de către candidații declarați „admis” la proba scrisă.

Detalii cu privire la ocuparea celor două posturi pot fi găsite AICI.