Rata şomajului în luna mai, în Olt, era 5,46%

Rata şomajului în luna mai, în Olt, era de 5,46%, în scădere uşoară faţă de luna anterioară. Din totalul de 7.300 de şomeri, doar puţin peste 1.000 primesc ajutor de şomaj.

La sfârșitul lunii MAI 2024 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.300 șomeri (din care 3.239 femei), rata șomajului fiind de 5,46 % .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,55 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere de 0,09 pp.

Din totalul de 7.300 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.098 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.202 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.011 șomeri provin din mediul rural și 1.289 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

 Total 7.300

sub 25 ani- 616

între 25-29 -556

între 30-39 -1.046

între 40-49 -1.809

între 50-55 -1.558

peste 55 ani- 1.715

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (42,92 %), apoi somerii cu nivel de instruire primar si fara studii (21,74 %), urmat de cei cu nivel de instruire profesional (17,53 %), iar 15,41 % au cei cu nivel de instruire liceal .

Şomerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 0,70 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,70 %.

„Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.203 persoane foarte greu ocupabile, 3.356 greu ocupabile, 1.544 mediu ocupabile, iar 197 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, transmite AJOFM Olt.