Rata şomajului în judeţul Olt este 5,09%

5,09% este rata şomajului la nivelul judeţului Olt, la sfârşitul lunii iunie. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,22 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,13 pp.

Din totalul de 8.202 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.609 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.593 erau șomeri neindemnizați. 

În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.477  șomeri provin din mediul rural și  1.725  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

- < 25 ani 684

- între 25-29 294

- între 30-39 1096

- între 40-49 2322

- între 50-55 1893

- peste 55 ani 1913

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,51 %), apoi somerii cu nivel liceal (22,61 %), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (20,10 %), iar 16,95 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. 

Şomerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,25 %,  iar cei cu studii  superioare au o pondere de  1,54 %. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1649 persoane foarte greu ocupabile,  4018 greu ocupabile, 2311 mediu ocupabile, iar 224 sunt persoane ușor ocupabile.