Proiectul de lege privind arendarea terenurilor agricole depus din nou în Parlament. Printre iniţiatori, deputatul PSD Olt Cătălin Grecu

După ce a fost respins cu câteva luni în urmă, proiectul de lege pentru modificarea Codului Civil în vederea reglementării arendării terenurilor agricole a fost redepus în Parlament pentru dezbatere și vot.


Deputatul de Olt, Cătălin Grecu (PSD), unul dintre inițiatorii acestei inițiative legislative, subliniază că modificarea este necesară pentru a asigura arendașii pe termen lung (minimum 7 ani), protejând astfel investițiile făcute.

Principala modificare propusă este ca durata arendării terenurilor agricole să fie de minimum 7 ani, considerată a acoperi întreaga perioadă necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă.

Proiectul de lege interzice subarendarea totală sau parțială, sub sancțiunea nulității, cu excepția schimbului de utilizare a terenului între arendași.

„Contractul de arendare încetează înainte de împlinirea termenului în caz de incapacitate sau faliment al arendașului, ori prin neplata arendei în termenul prevăzut în contract. În cazul decesului arendatorului, moștenitorii sunt obligați să mențină contractul de arendare pe durata convenită. În cazul vânzării terenului, cumpărătorul este obligat să mențină contractul de arendare până la expirarea termenului de valabilitate”, se precizează în proiectul de lege.

Expunerea de motive subliniază importanța duratei arendării pentru a asigura stabilitate și predictibilitate, necesare pentru investiții pe termen lung și accesarea fondurilor europene. Propunerile legislative vizează, de asemenea, comasarea terenurilor pentru a asigura o eficiență economică ridicată și o producție crescută.

Printre inițiatorii proiectului se numără și senatoarea Siminica Mirea și deputații Marius Iancu, Adrian Chesnoiu și Emil Albotă. Proiectul a primit deja aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din cadrul Senatului.