Persoanele neasigurate au obligaţia de a se înscrie pe listele unui medic de familie

Persoanele care nu sunt asigurate au obligaţia de a se înscrie pe lista unui medic de familie, transmite Casa de Asigurări de Sănătate Olt. Cât priveşte schimbarea medicului de familie, acest lucru se poate face, după expirarea a cel puţin şase luni de la data înscrierii, în baza unei cereri.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat au obligaţia să se înscrie pe lista unui medic de familie în mod liber ales.

De asemenea, persoanele neasigurate înscrise pe lista unui medic de familie pot să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia, în aceleaşi condiţii şi cu excepţiile prevăzute în Contractul-cadru pentru persoanele asigurate.

 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie şi persoanele care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie şi care doresc să se înscrie vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă, după caz.

 Înscrierea/Înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele asigurate, respectiv pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer pentru persoanele neasigurate”, transmite CAS Olt.

Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copiii între 0-18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer.