Operatorii economici au obligaţia de a conecta aparatele de marcat la sistemul naţional informatic

Administraţia Finanţelor Publice Olt le reaminteşte operatorilor economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale obligativitatea privind conectarea acestora la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt reamintește operatorilor economici că aveau obligația să asigure conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale(AMEF) în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordinul Președintelui ANAF nr. 435 / 25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin.(2) din OUG. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

După realizarea conectării aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul economic deținător al aparatului de marcat, poate verifica, prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual, eventuale mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite, referitoare la disfuncționalitățile transmiterii fișierelor de la AMEF la sistemul informatic, conform prevederii art. 2 alin. (2) din OpANAF nr. 435/2021.

RECOMANDAM înregistrarea in SPV a operatorilor economici, pentru a beneficia de informațiile puse la dispoziție în contul de SPV.        

Conectarea AMEF la serverele ANAF presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative.

„Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare privind procedura de conectare a AMEF la sistemul informatic al MF- ANAF pot fi obţinute prin consultarea "Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF", disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat), prin intermediul Formularului  de contact sau telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF la numărul unic 031/40.39.160”, transmite ANAF.