Noi furnizori de servicii medicale în relaţie cu CAS Olt

11 noi furnizorii de servicii medicale au încheiat contracte, la sfârşitul lunii martie, cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt.

Potrivit CAS Olt, începând cu data de 1 aprilie 2024, își desfășoară activitatea, în relație contractuală cu CAS Olt, trei noi furnizori de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, cinci furnizori de medicină dentară, doi furnizori de servicii medicale paraclinice– laboratore de radiologie și imagistică medicală și un furnizor de medicină fizică și de reabilitare.

„Cei trei furnizori de servicii medicale clinice care au intrat în contract de la 1 aprilie își desfășoară activitatea în Slatina și au următoarele specialități: oftalmologie, psihiatrie, neurologie și dermatovenerologie.

Trei dintre cele cinci cabinete stomatologice sunt în mediul rural iar două în mediul urban. Localitățile în care își desfășoară activitatea sunt: Slatina, Perieți, Șerbănești și Vulpeni.

Un laborator de radiologie și imagistică medicală este din Caracal și cel de-al doilea este Spitalul Orășenesc Corabia.

 În ceea ce privește furnizorul de recuperare este vorba despre Spitalul Orășenesc Balș”, transmite CAS Olt.