Noi furnizori de servicii medicale au încheiat contracte cu CAS Olt

Casa de Sănătate Olt anunţă că, în urma procesului de contractare ce a fost finalizat la sfârșitul lunii aprilie, 11 furnizorii noi de servicii medicale oferă tratamente gratuite.

Astfel, pe lângă cele 455 de contracte aflate în derulare, au mai fost încheiate contracte cu: 2  furnizori de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, 2 furnizori de servicii medicale paraclinice,  2 furnizori de medicină dentară și 5 furnizori de dispozitive medicale.

„Localitățile în care își desfășoară activitatea noii furnizori sunt: Slatina, Balș, Potcoava, Drăgănești-Olt și Tufeni iar cei 5 furnizori de dispozitive medicale au sediul în alte județe din țară.

În localitatea Balș își desfășoară activitatea furnizorul de servicii medicale clinice în specialitatea medicină internă, în Potcoava furnizorul de servicii medicale pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare iar în Slatina furnizorul de servicii medicale paraclinice – analize de laborator și un medic stomatolog”, transmite CAS Olt.

Pe lista noilor veniți se mai află un medic de familie pentru efectuarea de ecografii din localitatea Draganesti-Olt și un medic stomatolog din localitatea Tufeni.