ITM Olt, controale în domeniul transporturilor rutiere

Inspectoratul teritorial de Muncă Olt desfăşoară, în perioada 01 martie – 31 decembrie 2023 (trimestrele I-IV), campania națională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, privind respectarea de către angajatori și lucrători a cerințelor minime de sucuritate și sănătate în muncă.

Obiectivele campaniei:

- Reducerea numărului de accidentați, în accidente de muncă, în sectorul Transporturilor rutiere interne de mărfuri și transport de călători în anul 2023;

- Identificarea de către toți angajatorii a riscurilor asociate operațiunilor de încărcare/descărcare, transport călători și stabilirea măsurilor preventive necesare;

- Respectarea de către toți angajatorii/transportatorii, a instrucțiunilor privind verificarea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea în cursă.

Sunt vizaţi angajatorii/transportatorii care desfășoară activități economice principale sau secundare de transport rutier intern de marfă cu masa de peste 3,5 tone și transport călători.

Campania se desfășoară în perioada 01 martie – 31 decembrie 2023 (trimestrele I-IV), iar activitatea  de control se desfășoară  în perioada 01 martie – 31 octombrie 2023.