ITM Olt a verificat restaurantele. Neregulile depistate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a efectuat, în perioada 12-15 iunie, o serie de controale în restaurante. S-au dispus măsuri de remediere, cele mai frecvente deficienţe constatate fiind lipsa evidenţierii programului de lucru al angajaţilor, neacordarea repausului sau neplata salariului la data stabilită. 


Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul ,,restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie”. 

Obiectivele campaniei:


- Identificarea și verificarea agenţilor economici care activează în domeniul menţionat;

- Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;

- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 15 controale, în urma cărora au fost dispuse 16 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Cele mai frecvente deficienţe constatate:

- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;

- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului săptămânal;

- Neplata drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă;