ITM Olt a desfăşurat controale în centrele de asistenţă socială, îngrijire medicală şi recuperare psihică

Inspectoratul Teritorial Olt a desfăşurat, în luna august, controale în centrele de asistenţă socială, îngrijire medicală şi recuperare psihică şi de dezintoxicare. S-au urmărit aspecte legate de sănătate şi securitatea în muncă a salariaţilor, dar şi cele cu privire la contractele de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în perioada 1-18 august, Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea  modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară următoarele activități:

-     Alte activități de asistență socială, cu cazare

-     Alte activități de asistență socială, fără cazare

-     Activități ale centrelor de îngrijire medicală

-     Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale –

Obiectivele acțiunii:

- Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;

- Eliminarea neconformitățiilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor , în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă si securitatea și sănătatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate.

- Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 9 controale, în urma cărora au fost constatate 18 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și a fost aplicată o sancțiune, avertisment, pentru netransmiterea în termenul legal în Registrul general de evidentă a salariațiilor a elementelor contractelor individuale de muncă.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă:         

-nerespectarea prevederilor art.4, alin.1, lit.a din HG 905/2017 cu privire la faptul că la angajarea fiecărui salariat elementele contractului individual de muncă se transmit la inspectoratul teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariatul in cauza;

-nerespectarea prevederilor art.2, alin.1 din Ordinul 2171/2022, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă;

-nerespectarea prevedrilor legale referitoare la evidența timpului de muncă;                

- completarea cu date eronate a registrului de evidentă a salariaților.

 În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 9 controale, în urma cărora au fost constatate 12 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, transmite inspectorul şef al ITM Olt, Cristian Ungureanu.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:

-             nu sunt semnalizate corespunzător zonele care prezintă risc de accidentare;

-             necompletarea tuturor rubricilor din  fișele care conțin date de securitate;

-             lucrătorul desemnat nu îndeplinește cerințele minime de pregătire.