Investigaţia PET-CT pentru bolnavii de cancer se poate efectua gratuit prin depunerea unui dosar la CAS Olt

PET/CT reprezintă una dintre investigațiile de top din medicina nucleară, care se aplică atât în diagnosticarea și stadializarea tumorilor maligne, cât și în monitorizarea tratamentelor oncologice. Pentru a beneficia de investigaţie gratuită, bolnavii de cancer trebuie să depună un dosar la Casa Judeţeană de Sănătate, iar comisia de experţi aprobă dosarul. Pacientii din judeţul Olt pot efectua această investigatie gratuit în următoarele centre din țară: București, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Iaşi, Brasov, Suceava, Galați și Sibiu.

Investigația PET-CT  pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice se decontează din Fondul național de asigurări de sănătate. În vederea aprobării decontării investigaţiei PET-CT în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pacienţii trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate un dosar care să conţină: copia actului de identitate, consimţământul pacientului, referatul de justificare parafat şi semnat de medicul oncolog curant sau medicul hematolog şi validat de medicul coordonator de program, rezultatul investigaţiilor care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii precum și rezultatul examinării anterioare PET-CT, dacă este cazul.

„Întrucât, recomandarea pentru examinarea PET-CT se face cu aprobarea comisiei de experţi din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casa județeana de sănătate va transmite dosarele către CNAS.

Comisia de experţi analizează dosarele depuse şi emite decizii de aprobare  sau de respingere a efectuării investigației.

Decizia este comunicată pacientului în format electronic la adresa de contact trecută în referat.

După obținerea Deciziei de aprobare, pacientul se programează la furnizorul de servicii medicale şi efectuează examinarea PET-CT”, transmite CAS Olt. 

Pacientii pot efectua această investigatie gratuit în următoarele centre din țară: București, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Iaşi, Brasov, Suceava, Galați și Sibiu.