Hotelurile şi restaurantele, din Olt, verificate de ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a efectuat, în ultima perioadă, controale la restaurantele şi hotelurile din judeţ. Au fost verificate 35 de societăţi, cu un număr de peste 400 de salariaţi. S-a aplicat o singură amendă, în valoare de 4.000 de lei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat în perioada trimestrelor I-III ”Acțiunea de verificare și control a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în domeniile: hoteluri și alte facilități de cazare (cod CAEN 55) și restaurante și alte activități de servicii de alimentație (cod CAEN 56)”.

Obiectivele acţiunii se referă la:

- Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;

- Identificarea echipamentelor de muncă, în special cele sub incidența ISCIR - lifturi, centrale pentru producerea apei calde, precum și alte echipamente care pot prezenta în exploatare riscuri pentru lucrători (arsură termică, explozii,incendiu,etc.);

- Dispunerea de măsuri ferme pentru înlăturarea neconformităţilor  constatate. 

În cadrul pregătirii acţiunii au fost identificate la nivelul județului Olt 32 societăți comerciale care au ca obiect de activitate cod CAEN 55 și 380 de angajatori cu obiect de activitate cod CAEN 56.

În intervalul 20.01.2023 – 31.08.2023 au fost efectuate controale la 35 angajatori care desfășoară, pe teritoriul județului Olt, activități în domeniile mai sus menționate, cu un număr total de 419 lucrători.

Cu această ocazie au fost constatate 45 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și s-au aplicat 45 de sancțiuni din care o amendă în valoare de 4000 lei.

Rezultatele obținute vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor din domeniile hoteluri și restaurante, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii acestor categorii de lucrători.