Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Slatina organizează concurs pentru postul de îngrijitor

Grădiniţa cu Program Prelungit nr 3 din Slatina organizează concurs pentru postul de îngrijitor. Nu se solicită vechime. Participanţii trebuie să aibă cel puţin studii medii. Dosarele se depun până pe data de 3 noiembrie.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: studii medii- minim;

2. Vechime: nu se solicită.

 Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 03.11.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 07.11.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 13.11. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 14.11.2023;

– proba practică în data de 13.11.2023, ora 12.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 13.11.2023, ora 13.00;

– proba interviu în data de 13.11.2023 , ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 13.11.2023, ora 15.00;

– afişarea rezultatelor finale: 17.11.2023.

 Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 16.11.2023.

– se pot depune contestaţii până în data de: 15.11.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16.11.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei: Grădinița cu Program Prelungit nr.3 loc. Slatina, e-mail: gpp3ot@yahoo.com, telefon: 024942215