Finanţare prin PNRR pentru extinderea sistemelor de supraveghere video şi mobilier urban inteligent, în 13 comune şi un oraş din Olt

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat 242 de noi contracte finanțate prin componenta C10 - Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a contractelor este de 400.471.379,91 lei și au fost încheiate între autoritățile publice locale din 230 de unități administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării.  Mai multe primării din judeţul Olt se numără printre beneficiari.

Este vorba despre comunele Coloneşti, Corbu, Dobrun, Ghimpeţeni, Mihăeşti, Pleşoiu, Schitu, Seaca, Stoicăneşti, Şerbăneşti, Ştefan cel Mare,Tufeni, Vâlcele şi oraşul Drăgăneşti-Olt.

Aceste contracte au ca scop asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, prin achiziționarea unor puncte de încărcare pentru vehicule electrice, dezvoltarea unor sisteme inteligente de management local, precum și realizarea și extinderea unor rețele de supraveghere video.

Este vorba despre următoarele proiecte din judeţul Olt:

Modernizare si extindere sistem de monitorizare și supraveghere video a spațiului public in comuna  Coloneşti, județul Olt - 572.737,93 lei

Sistem informatic de digitalizare, comuna Corbu - 158.166,35 lei

ASIGURAREA INFRASTRUCTURI PENTRU TRANSPORTUL VERDE- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) in comuna Dobrun -142.794,93 lei

Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Drăgănești-Olt - 2.924.905,89 lei

 REALIZARE SISTEM DE MONITORIZARE SI SUPRAVEGHERE A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA GHIMPETENI, JUDETUL OLT - 279.837,28 lei

 Realizare Baze de date GIS la nivel local/Date deschise-platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului, in comuna Ghimpeţeni, judeţul Olt - 158.166,35 lei

 Modernizarea spaţiului public din comuna Mihăeşti, judeţul Olt, cu mobilier urban inteligent - 113.704,04 lei

 Sistem video public, Comuna Pleșoiu, județul Olt - 969.401,37 lei

 Realizare Baze de date GIS la nivel  local /Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului, in comuna Radomiresti, județul Olt - 158.166,35 lei

 Realizare Baze de date GIS la nivel  local /Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului , in comuna Schitu, județul Olt -158.166,35 lei

 Modernizarea spațiului public din comuna  Schitu, județul Olt cu mobilier urban inteligent - 279.837,28 lei

 Modernizarea spațiului public din comuna  Seaca, județul  Olt cu mobilier urban inteligent - 279.837,28 lei

 Realizare Baze de date GIS la nivel  local /Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului, in comuna Seaca, județul Olt -158.166,35 lei

 Modernizarea spațiului public din comuna Stoicanesti, județul  Olt cu mobilier urban inteligent - 279.837,28 lei

 Modernizare si extindere sistem de monitorizare și supraveghere video al spațiului public in comuna SERBANESTI, județul OLT - 250.312,89 lei

 Infiintare sistem intelligent de monitorizare și supraveghere video a spațiului public in comuna STEFAN CEL MARE, județul OLT - 776.128,14 lei

 Modernizare si extindere sistem de monitorizare şi supraveghere video a spațiului public in comuna Tufeni județul Olt - 572.737,93 lei

 Realizare Baze de date GIS la nivel  local /Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului , in comuna Valcele, județul Olt - 158.166,35 lei

 

Modernizarea spațiului public din comuna Vâlcele, județul Olt cu mobilier urban inteligent - 279.837,28 lei