Elevii care au promovat corigenţele pot să beneficieze de şomaj

Elevii de clasa a XII-a care nu au avut încheiată situaţia la toate materiile şi au susţinut corigenţele în aceste zile şi le-au promovat pot beneficia şi ei de şomaj. Aceştia au la dispoziţie tot 60 de zile pentru a se înscrie la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt.

Deşi 29 iulie 2014 a fost ultima zi în care absolvenţii de liceu din acest an au mai putut depune la AJOFM Olt, actele pentru primirea indemnizaţiei de şomaj, există şi excepţii. Este vorba de unii tineri care nu au avut situaţia şcolară încheiată până la acea dată din cauza corigenţelor şi care în urma susţinerii şi promovarea examenelor, au acum posibilitatea să se înscrie la AJOFM pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj.


Ca şi ceilalţi absolvenţi, ei vor avea la dispoziţie 60 de zile pentru înscrieri din data la care îşi încheie situaţia şcolară. Pentru luarea în evidenţă la oficiile de şomaj tinerii trebuie să prezinte o adeverinţă de absolvire a liceului şi cartea de identitate. Ajutorul financiar este de 250 de lei pe lună şi se acordă timp de şase luni.


Aproximativ 1.400 de absolvenţi de liceu s-au înscris la şomaj, până în prezent


Directorul executiv al instituţiei, Constantin Cîtu a declarat că dosarul trebuie să conţină actul de identitate în original şi copie, actele de studii şi de calificare în original şi copie, o adeverinţă medicală din care să rezulte ca persoana este aptă de muncă sau dacă are anumite restricţii medicale, precum şi acte eliberate de organele fiscale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri.


„În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. Adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență. Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul în continuare doar să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu beneficia de indemnizație de șomaj”, a precizat Cîtu.


În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absovenții trebuie să prezinte: act de indentitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii din care să rezulte că data absolvirii anului terminal adeverință eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă este „apt de muncă”.


În afara sumei de 250 de lei, absolvenții promoției 2014 înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocupare a Forței de Muncă pot beneficia, în mod gratuit, de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă și formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea.


Până la sfârșitul lunii iulie, 1.334 de absolvenți de liceu și-au depus dosarele în vederea obținerii indemnizației de șomaj, directorul instituției anticipând din experiența anilor precedenți că, după primirea rezultatelor finale de la sesiunea din toamnă a bacalaureatului, vor depunde dosare foarte mulți absolvenți, ajungând să beneficieze de indemnizație aproximativ 50 % din cei ce termină liceul anul acesta.

 

Cele mai multe dosare pentru înscrierea la şomaj s-au depus la Agenţia Locală Slatina, respectiv 655 de dosare, urmată de Corabia cu 215 dosare, Caracal cu 188 de dosare, Punctul de lucru Balş cu 165 de dosare şi Punctul de lucru Drăgăneşti cu 111 dosare.