Controale în domeniul construcţiilor, desfăşurate de ITM Olt

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt anunţă controale în domeniul construcţiilor. Verificările vizează modul în care angajatorii respectă prevederile legate de prevenirea căderilor de la înălţime şi surpării malurilor de pâmânt. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va desfașura, până la finele anului, campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

ITM Olt urmăreşte astfel creșterea gradului de implicare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații.

Campania națională se va desfășura în mai multe etape, începând în lunile februarie – martie 2023 prin mediatizarea, informarea, privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor și organizarea de dezbateri în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt cu principalii dezvoltatori din județul nostru cu activitate în acest domeniu.

Celelalte etape vor consta în verificări prin acțiuni de control la angajatori, dispunerea de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor, respectiv verificarea realizării măsurilor dispuse.

Etapa de control se va desfăşura în perioada aprilie – noiembrie 2023. Etapa de verificare a realizării măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor, se va realiza pe toată durata de desfășurare a campaniei, în funcție de termenele de realizare dispuse cu ocazia controalelor”, transmite ITM Olt.