Controale ale ITM Olt în centrele de îngrijire şi asistenţă socială

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a verificat modul în care sunt respectate condiţiile de muncă ale salariaţilor din centrele de îngrijire socială, cele de îngrijiri paliative, dar şi căminele pentru bătrâni.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat acţiuni de control la un număr de 17 centre, din care 9 pentru persoane vârstnice şi 8 pentru persoane cu dizabilităţi.

În urma verificărilor efectuate au fost identificate 17 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 8 avertismente.

Cele mai frecvente deficiențe constatate:

-         -  Completarea eronata a datelor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;

-         -  Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore nu este urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore;

-         - Necalcularea corspunzătoare a sumelor aferente orelor lucrate pe timpul nopții;

-         -  Control medical nefinalizat;

-         -  Neprezentarea listei de acordare a echipamentului individual de protectie conform evaluarii riscurilor;

-          - Nereactualizarea listei cu substantele chimice periculoase utilizate;

-         -  Neinstruirea salariatilor privind riscurile biologice.