Conducta Gherceşti-Jitaru, decretată de interes naţional, va aduce gaze naturale în mai multe localităţi din Olt

Mai multe comune din judeţul Olt vor fi racordate la reţeaua de gaze naturale, ca urmare a declarării de către Guvern a proiectului de investiții “Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Potrivit unui comunicat remis de Ministerul Energiei, prin realizarea obiectivului de investiiții ”Conductă de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru” se dezvoltă Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale și se creează posibilitatea dezvoltării zonei de consum, cu acoperirea necesarului de gaze naturale, precum și preluării în SNT din depozitul de înmagazinare Ghercești a aproximativ 5 milioane mc/zi gaze naturale pentru necesități de echilibrare a SNT sau asigurare a transportului gazelor naturale către consumatori în caz de condiții climatice dificile sau perturbare a furnizării de gaze.

Realizarea conductei de transport gaze naturale Ghercești – Jitaru va avea un impact economic pozitiv, constând în îmbunătățirea condițiilor infrastructurii energetice cu rol în stimularea dezvoltării socio-economice a județelor Dolj și Olt și implicit a țării. Astfel, pentru creșterea capacității de stocare subterană a depozitului de înmagazinare gaze naturale Ghercești se impune construirea unei conducte de transport la depozit până la cuplarea acesteia în în S.N.T., în zona Jitaru.

Realizarea conductei de transport gaze naturale între localitățiile Ghercești ( județul Dolj) – Slatina – Jitaru (județul Olt) are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane mc/ciclu. De asemenea, modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare Ghercești permite un grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim multiciclu a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze și la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de Securitate energetică, după regulile comune ale UE.

Pe lângă debitul de gaz necesar Depozitului de Înmagazinare Gaze s-a luat în calcul și un debitul necesar pentru alimentarea cu gaze naturale a următoarelor localități de pe traseul conductei:

 – Municipiul Slatina (OT);

– Orașul Scornicești (OT);

– Orașul Balș (OT),

– Osica de Sus (OT);

– Fălcoiu (OT);

– Mărunței (OT);

– Coteana (OT);

– Ipotești (OT);

– Brebeni (OT);

– Milcov (OT);

– Valea Mare (OT);

– Bobicești (OT);

– Barza (OT);

– Pârșcoveni (OT);

– Șopârlița (OT);

– Brâncoveni (OT);

– Ghercești (DJ);

– Pielești (DJ);

– Robănești (DJ).

 Prin realizarea acestei conducte se poate asigura suplimentar alimentarea cu gaze naturale a unui număr de aproximativ 146.587 locuitori, 259 instituții publice (școli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 150 de agenți economici și diverși consumatori industriali.