Comunicat de presă semnare contract „Extinderea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerările Șerbănești-Crimpoia și Bălteni-Perieți-Schitu”


  • Foto Comunicat de presă semnare contract „Extinderea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerările Șerbănești-Crimpoia și Bălteni-Perieți-Schitu”

Data publicării: 12.09.2023


A fost semnat contractul de lucrări „Extinderea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerările Șerbănești-Crimpoia și Bălteni-Perieți-Schitu”

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020.

POIM se bazează pe obiectivele şi prioritățile politicilor de mediu și de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligațiile internaționale ale României, cât și interesele specifice naționale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistență financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanțare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv contractul CL 19 „Extinderea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerările Șerbănești-Crimpoia și Bălteni- Perieți-Schitu” din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020” a fost semnat la data de 04.09.2023.

Contractul de lucrări CL 19 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, S.C. SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L. Valoarea contractului este 20.461.114,31 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanțare, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare națională și 2% constituie co- finanțare din Bugetul Local. Durata de execuție a Contractului este de 35 luni (6 luni durata de execuție a proiectului, 26 de luni perioada efectivă de execuție a lucrărilor, 3 luni perioada de teste și punere în funcțiune).

Prin intermediul contractului CL 19 se vor realiza proiectarea și execuția lucrărilor pentru extinderea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerările Șerbănești-Crimpoia și Bălteni-Perieți- Schitu.

Va fi realizată stația de epurare Șerbănești care va deservi aglomerarea Șerbănești-Crimpoia și va fi prevăzută cu un bazin de omogenizare cu sistem de mixare, stație de pompare, instalații de sitare, deznisipare și separator de grăsimi, bioreactor modular de epurare. Nămolul deshidratat va fi evacuat sau stocat în depozitul intermediar amplasat în incinta stației de epurare. Populația echivalentă prevăzută pentru stația de epurare Șerbănești este de 6,087 L.E.

Pentru aglomerarea Bălteni-Perieți-Schitu va fi realizată stația de epurare Schitu prevăzută cu bazin de omogenizare cu sistem de mixare, stație de pompare, unitate compactă de pre-tratare, bazin biologic cu turbină de aerare, și o treaptă de deshidratare a nămolului. Nămolul deshidratat va fi stabilizat chimic cu var. Nămolul deshidratat va fi evacuat sau stocat în depozitul intermediar amplasat în incinta stației de epurare. Populația echivalentă totală prevăzută pentru dimensionarea stației de epurare este de 5439 L.E.

Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM - protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

I Director General: Catalin USURELU I

Contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relaţii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt, România

Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro

  • Foto Comunicat de presă semnare contract „Extinderea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerările Șerbănești-Crimpoia și Bălteni-Perieți-Schitu”

Varinata PDF poate fi vizualizată aici