Comunicat de presă - Proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia”


  • Foto Comunicat de presă - Proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia”

Articol de presă

24.11.2023 


„Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia” (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality)


Numele beneficiarului: 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Olt – Beneficiar Lider 

Obiectivele proiectului: 

- Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență în județul Olt și municipalitatea Dolna Mitropolia din districtul Pleven prin reducerea timpului de intervenție;

- Îmbunătățirea capacității tehnice și a calității sistemului de intervenție în județul Olt și municipalitatea Dolna Mitropolia din districtul Pleven prin achiziționarea echipamentelor specifice;

- Facilitarea intervențiilor integrate în situații de dezastre sau accidente prin achiziționarea unor echipamente specifice;

- Îmbunătățirea accesului populației din județul Olt și municipalitatea Dolna Mitropolia la servicii sigure de intervenții în situații de urgență;

- Creșterea gradului de siguranță și de protecție a populației prin furnizarea serviciilor esențiale, calificate și responsabile în situații de urgență și dezastre majore.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) 

Valoarea totală a proiectului este de 916.047,52 Euro, din care:

-   778.640,38  Euro finanțare nerambursabilă din FEDER 

-   119. 077,33 Euro cofinanțare de la Bugetele de Stat 

-     18.330,11  Euro cofinanțare proprie a partenerilor 

Data începerii proiectului: 25.08.2018

Data finalizării proiectului: 24.12.2023

Codul proiectului ROBG 244

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 3 - O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1. - Îmbunătățirea managementului comun în situații de risc în zona transfrontalieră.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Municipalitatea Dolna Mitropolia din Bulgaria. 

Proiectul și-a propus să îmbunătățească pregătirea și capacitatea autorităților cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și de risc în zona transfrontalieră Olt-Pleven, respectiv în județul Olt și în districtul Pleven, prin achiziționarea unor echipamente necesare în acțiunile de prevenire a situațiilor de risc și de acțiune în situații de urgență și dezastre naturale. 

Până în prezent, în ceea ce privește Consiliul Județean Olt, au fost realizate activitățile propuse prin proiect și au fost achiziționate echipamentele de birotică, 3 ATV-uri, un jeep pick-up, o mașina de stingere cu apă și spumă și 3 vehicule utilitare.

  • Foto Comunicat de presă - Proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia”
Date de contact
Manager proiect – Lungu Daniela – șef Serviciu dezvoltare regională
Tel.: 0249431080
Fax :0249431122
Mail: integrare.europeana@cjolt.ro

  • Foto Comunicat de presă - Proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

www.interregrobg.eu


Varianta PDF poate fi vizualizată aici