Bugetul spitalelor, din judeţul Olt, a fost suplimentat în luna decembrie

Bugetul pentru luna decembrie 2023 pentru acordarea serviciilor medicale și medicamentelor cu și fără contribuție personală a fost repartizat către Casa de Asigurări de Sănătate Olt. Astfel, au fost suplimentate fondurile necesare desfăşurării actului medical, spitalelor din judeţul Olt fiindu-le repartizate aproape 11 milioane de lei.

Fondul alocat pentru asistența medicală de specialitate paraclinică a fost suplimentat cu 2.329.610 lei, astfel că începând cu data de 13.12.2023 asigurații care au nevoie să efectueze analize medicale se pot prezenta la orice laborator aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt pentru efectuarea acestora.

Și celelalte domenii de asistență medicală au mai primit fonduri în urma acestei suplimentări.

Astfel, suma alocată pentru acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală a fost suplimentată cu 11.926.000 lei, asistența medicală pentru specialitățile clinice cu 1.207.010 lei iar pentru ingrijiri medicale la domiciliu s-au mai alocat 50.750 lei.

Spitalelor din județ le-a revenit suma de 10.900.440 lei iar medicilor stomatologi 135.800 lei, transmite CAS Olt.