APM Olt face apel către insituţiile publice şi persoanele fizice să cureţe terenurile de ambrozie

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt înştiinţează insituţiile publice dar şi persoanele fizice să demareze campania de combatere și distrugere a ambroziei. Cei care nu iau măsuri pentru distrugerea acestei buruieni care provoacă alergii puternice riscă amenzi usturătoare.

Proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia.

Nerespectarea prevederilor din avertisment, de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice

Ținând cont de implicațiile privind sănătatea populației, care este periclitată de prezența polenului puternic alergen produs de planta invazivă ambrozia, APM Olt face un apel la Insituția Prefectului și la autoritățile administrației publice locale din județul Olt, de a acorda o atenție corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă, atât în intravilanul localităților cât și în zonele învecinate acestora.

Agenția pentru Protecția Mediului Olt informează Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăriile de municipii, orașe și comune, cât și persoanele fizice și juridice din județul Olt, cu privire la faptul că pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pe o pagină specială http://www.mmediu.ro/articol/informatii-despre-ambrozie/2854 sunt prezentate informații referitoare la buruiana ambrozia.

Această pagină specială cuprinde informații referitoare la recunoașterea morfologică a plantei ambrozia, modul de înmulțire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătății populației, recomandările de specialitate, precum și prezentarea metodelor de prevenire, combatere și distrugere a acestei plante invazive, denumită “iarba parloagelor”, transmite APM Olt.