Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. BDM ROMAGREGATE S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „IAZ PISCICOL CU EXTRACTIE DE BALAST”, propus a fi amplasat în comuna Slătioara, T57/3, P11, județul Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt şi la sediul titularului din comuna Slătioara, str. Oltului, nr. 70, județul Olt,, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00- 14.00. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.