Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC BARBUS CELSIUS SNC, titular al proiectului „LOCUINŢE COLECTIVE MICI P+2+M ÎN LOCUL CONSTRUCŢIILOR CE SE VOR DESFIINŢA CORP C1, C2 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LOCUINŢE COLECTIVE MICI P+2+M ÎN LOCUL CONSTRUCŢIILOR CE SE VOR DESFIINŢA CORP C1, C2 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 50, judeţul Olt. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Olt.