Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC  PRIMASERV SRL, titular al proiectului „ÎNCHIRIERE TEREN ÎN ALBIA MINORĂ A RÂULUI OLTEŢ ÎN SCOPUL ÎNLĂTURĂRII MATERIALULUI ALUVIONAR , ORAŞ BALŞ, JUD. OLT",  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: „ÎNCHIRIERE TEREN ÎN ALBIA MINORĂ A RÂULUI OLTEŢ ÎN SCOPUL ÎNLĂTURĂRII MATERIALULUI ALUVIONAR , ORAŞ BALŞ, JUD. OLT"  propus  a fi amplasat în Balş, albia râului Olteţ, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului.