ANUNŢ PUBLIC 2

Subscrisa, SC DELTA GREEN SOLAR SRL, cu sediul în BUCURESTI, B-dul Ferdinand I, nr. 70, et. 3, sector 2, Titulară al planului/programului PUZ –„ÎNFIINȚARE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ STREJESTI”, propus a se implementa în Comuna Strejeşti, sat Strejeşti NC 50196, NC 50197, NC 50198, NC 51555, Județul Olt, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroşanu, nr. 3, Slatina, judeţul Olt, de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediull APM Olt, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.