Anunţ pierdere

SC GAV COMSERV SRL, cu sediul în Caracal, strada Mircea Vodă, nr. 133, judeţul Olt, CUI 17805730, J28/591/2005, declar pierdut Certificat constatator nr. 6478/ 27.03.2008. 

Se declară nul.