ANUNŢ

SC BDM ROMAGREGATE SRL, cu sediul în localitatea slătioara, strada Oltului, nr. 70, jud. Olt, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de "EXTRACŢIA PIETRIŞULUI ŞI NISIPULUI; EXTRACŢIA ARGILEI ŞI CAOLINULUI", la adresa sat slătioara, comuna Slătioara,  T57/6 P11, jud Olt.

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, strada Ion Moroşanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii